Rokodelska akademija
 
               

Občina Veržej

Vodilni partner: Občina Veržej

Naslov:
Občina Veržej
Ulica bratstva in enotnosti 8
SI - 9241 Veržej
Slovenija

Odgovorna oseba:
Slavko Petovar, župan

+386 2 584 44 80

Kontaktna oseba:
Mateja Rus, vodja projekta

+386 51 654 778

Predstavitev partnerja:
Občina Veržej je bila ustanovljena leta 1999. Samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom in zakoni, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-varstveno, vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije ter skrbi za varstvo okolja. Občina Veržej podpira prizadevanja lokalnih akterjev na področju razvoja turizma in ohranjanja kulturne dediščine. Izkušnje občine pri podobnih projektih: Promocija in trženje tematskih poti v Prlekiji, Dokončanje kulturnega doma Veržej, Mlinarska pot – projektna dokumentacija za ureditev turistične infrastrukture v okolici Babičevega mlina, Rekonstrukcija povezovalne ceste Veržej – Banovci in izgradnja sprehajalno-kolesarske poti Banovci – Veržej.

Vloga v projektu:
Občina Veržej bo s pomočjo na novo zaposlene osebe (vodja projekta in finančnik) kot vodilni partner odgovorna za: povezovanje partnerjev, oblikovanje in vodenje projektnega tima, upravljanje s projektom, oblikovanje in vodenje slovenske regionalne projektne skupine, koordinacijo in nadzor implementacije aktivnosti, finančno upravljanje, nadzor in poročanje. Poleg vodenja projekta bo Občina Veržej prevzela izvedbo in stroške izdajanja projektnega glasila, vzdrževanje že obstoječe internetne strani Rokodelske akademije, sklicevala novinarske konference in promovirala projekt na sejmih.