Rokodelska akademija
 
               

Center RS za poklicno izobraževanje

Partner 2: Center RS za poklicno izobraževanje

Naslov:
Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

Odgovorna oseba:
Elido Bandelj, direktor

+386 1 586 42 02

Kontaktna oseba:
Urška Marentič, področna podsekretarka

+386 1 586 42 18

Predstavitev partnerja:
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada in soustanovile GZS in OZS. Center opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo: proučuje razvojne trende na trgu dela in pripravlja profile poklicev in kompetenčno zasnovane poklice, razvija metodologije in pripravlja sodobne modularno zasnovane izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, skrbi za usposabljanje in izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev, zagotavlja strokovno podporo in svetovanja izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja, spodbuja in koordinira različne razvojne in inovacijske projekte.
 

Vloga v projektu:
CPI bo kot osrednja slovenska institucija na področju razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja pomembno pripomogla k nadaljnjem razvoju izobraževalnih programov s področja rokodelskih obrti in domačih dejavnosti. Izvedli bodo evalvacija izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice. Oceno trenutnega stanja, uporabnost rezultatov projekta Rokodelske akademije in na podlagi tega nadaljevali z razvijanjem izobraževalnih struktur za rokodelske poklice.