Rokodelska akademija
 
               

JZ Krajinski park Goričko

Partner 4: Javni zavod Krajinski park Goričko

Naslov:
JZ KP Goričko
Grad 191
SI - 9264 Grad
Slovenija

Odgovorna oseba:
dr. Bernard Goršak, v.d. direktorja

+386 2 551 88 60

Kontaktna oseba:
Stanka Dešnik, visoki naravovarstveni svetnik

+386 31 354 149

Predstavitev partnerja:
Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja z zavarovanim območjem narave na območju velikem 462 km2 ter z območjem Nature 2000 na 96 % površine parka. Naloge zavoda so ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ter vzpodbujanje trajnostnega razvoja, vzdrževanje naravnih vrednot in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev parka preko doživljajskega vodenja. Izkušnje s podobnimi vsebinami imajo v več mednarodnih projektih, med drugim tudi v tistem, ki je omogočil ustanovitev KP Goričko v letu 2003 (Joint Nature Park Development), kjer so izvedli prvi natečaj za rokodelske izdelke in odkupili 6 rokodelskih delavnic, ki so postavljene v pritličnih prostorih gradu z namenom ohranjati domačo obrt in vzpodbujati mlade k posnemanju tehnik naših prednikov. V projektu Goričko Živi z naravo (Phare SLO-AT) so razpisali natečaj za rokodelske izdelke iz Narave za naravo.

Vloga v projektu:
Partner se bo vključeval v izvajanja naravoslovno tehničnih dnevov za različne skupine OŠ. S svojimi izkušnjami z drugih projektov in glede na lego bo na podlagi analize stanja oblikoval nove izobraževalno-raziskovalnih pakete za aktivno preživljanje počitnic različnih ciljnih skupin v 3 deželnem parku Goričko-Raab-Őrség. Skozi natečaj za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za rokodelce na sejmih in informatorje v promocijsko-informacijskih centrih – identifikacija kraja in dejavnosti ter izvedbo raziskovalnega tabora se bo vključeval v sklop ohranjanja kulturne dediščine. Svoje aktivnosti bodo tudi primerno promovirali in zagotavljali trajnost projekta tudi po izteku projektnih dejavnosti.