Rokodelska akademija
 
               

Pomurski muzej Murska Sobota

Partner 5: Pomurski muzej Murska Sobota

Naslov:
Pomurski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI - 9000 Murska Sobota
Slovenija

Odgovorna oseba:
Metka Fujs, direktorica

+386 2 527 17 06

Kontaktni osebi:
Jelka Pšajd, višja kustosinja etnologinja

+386 31 540 965

Mateja Huber, etnologinja

+386 51 347 511

Predstavitev partnerja:
Pomurski muzej Murska Sobota je osrednja regionalna ustanova, ki s pooblastilom Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in njegovim financiranjem izvaja javna službo varovanja premične kulturne dediščine na območju 27 občin Pomurja. Njegovo delo je kompleksna muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, hranjenje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja materialne in duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci te pokrajine.

Vloga v projektu:
PMMS bo s svojim usposobljenim osebjem predvsem pripomogel k temu, da bodo vse projektne dejavnosti izvedene na strokovni podlagi, jih sproti evalviral in nudil strokovno pomoč vsem projektnim partnerjem. Izdelal bo raziskavo o sejmih v Pomurju in strokovno sodeloval pri javnem razpisu in izdelavi oblačilnega videza »promotorjev« na informacijskih točkah.  Poskrbel bo za enotno oblikovanje opreme v informacijskih točkah in rokodelskih stojnic.