Rokodelska akademija
 
               

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Partner 6: Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Naslov:
Pomelaj, z.o.o.
Mala Polana 103
SI - 9225 Velika Polana
Slovenija

Odgovorna in kontaktna oseba:
Dragica Horvat, direktorica
in
+386 2 573 70 36

Predstavitev partnerja:
Razvojna zadruga Pomelaj je bila ustanovljena v letu 2003 z namenom odkrivanja in razvoja podjetniških priložnosti na podeželju, vzpostavitvi kvalitetnega izobraževalnega sistema za usposabljanje podeželskega prebivalstva za opravljanje različnih dejavnosti na podeželju, pomoč podeželskemu prebivalstvu pri zagotavljanju finančnih sredstev in registracijah dejavnosti ter pomoč pri trženju izdelkov in produktov podeželja. Delovanje razvojne zadruge je namenjeno ciljni skupini težje zaposljivih brezposelnih na podeželju, podzaposlenim in tudi že registriranim kooperantom. Področja delovanja razvojne zadruge: raziskave in analize podjetniških priložnosti v okolju, razvijanje in uvajanje novih programov, razvoj novih izdelkov in produktov podeželja, motivacijsko informacijske aktivnosti, usposabljanja brezposelnih in podzaposlenih za opravljanje različnih dejavnosti na podeželju (rokodelstvo, kulinarika), svetovanje in pomoč pri registraciji dejavnosti, trženjska podpora (odkup, dodelava in distribucija izdelkov), kooperantska mreža, promocijske aktivnosti.

Vloga v projektu:
Pomelaj bo k projektu prispeval svoje izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami, razvijanju podpornega okolja, novih izdelkov in izobraževalnih programov ter uvajanja novih vsebin na področju rokodelstva tako na lokalni kot mednarodni ravni. Vodilna dejavnost bo priprava in inplementacija naravoslovno-tehničnih dnevov za vse stopnje osnovnošolskega izobraževanja, kakor tudi program projektnega tedna za srednješolsko izobraževanje. Svoje delo z ranljivimi skupinami bo podprl z izvedbo naravoslovno-tehničnim dnevom za učence s posebnimi potrebami.