Rokodelska akademija
 
               

Prleška razvojna agencija, giz

Partner 7: Prleška razvojna agencija, giz

Naslov
Prleška razvojna agencija, giz
Prešernova 2
SI - 9240 Ljutomer
Slovenija

Odgovorna oseba:
Goran Šoster, direktor

+386 41 797 613

Kontaktna oseba:
Goran Ohman, strokovni sodelavec

+386 41 372 313

Predstavitev partnerja:
PRA deluje deseto leto. Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja na območju Prlekije. V tem kratkem obdobju delovanja je uresničila nekaj večjih razvojnih projektov, s katerimi se je uveljavila v širšem slovenskem prostoru. Dejavnost PRA pokriva štiri osnovna področja: hitrejši razvoj malega gospodarstva in turizma na območju Prlekije, razvoj podeželja, varstvo okolja in čezmejno sodelovanje. Dosedanje reference so najbolj bogate na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva in programov čezmejnega sodelovanja. V tem času je PRA dodobra utrdila mednarodne povezave z avstrijskimi, madžarskimi in hrvaškimi partnerji in se razvila v institucijo, ki prevzema tudi večje in zahtevnejše projekte, zlasti v okviru programov EU: Turistične cone Prlekije in Medžimurja, Ekoremediacije, Mlinarska pot, Biomura, Ohranjanje biodiverzitete reke Mure, Možnosti zaposlovanja v zavarovanih območjih, Izdelava regionalnega razvojnega programa za Pomurje, Tematske poti Prlekije, Monografija Ljutomera, Območni razvojni program za območje Prlekije, Jahalne poti.

Vloga v projektu:
Prleška razvojna agencija bo v projektu prispevala svoje izkušnje na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja ter čezmejnega sodelovanja. PRA ima destletne izkušnje pri izvajanju projektov in zagotavlja sodelovanje izkušenih kadrov. Partnerjem bo nudila strokovno pomoč pri izvajanju projekta in sestavljanju poročil ter sama tekom projekta izvajala naslednje aktivnosti: dopolnitev celostne podobe projekta in aplikacij, izdelala vodnik in karto ponudnikov rokodelskih vsebin, zloženke in plakate, ki bodo služili promociji projekta, posneli bodo krajši promocijski film ter oblikovali nove turistične pakete, ki bodo vsebovali rokodelske dejavnosti. Le-ti bodo zasnovani po vnaprejšnji raziskavi.