Rokodelska akademija
 
               

Zaključna konferenca projekta Rokodelska akademija

Partnerji v čezmejnem projektu teritorialnega sodelovanja Slovenija - Madžarska 2007 - 2013, Rokodelska akademija, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo RS za gospodarstvo in tehnološki razvoj, smo po treh letih tesnega sodelovanja na zaključni konferenci v Sombotelu, pregledali opravljeno delo in z gostujočimi predavatelji razpravljali o izzivih oblikovanja in trženja rokodelskih izdelkov. Konferenco je organizirala in izvedla Rimokatoliška fundacija Martineum. Celotno poročilo si lahko preberete . (Besedilo in foto: Stanka Dešnik, JZ KP Goričko)