Rokodelska akademija
 
               

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Partner 8: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Naslov:
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Kisfaludy S. u. 9.
HU – 9700 Szombathely
Madžarska

Odgovorna oseba:
dr. Nagy Zoltán, direktor

+36 94 313 736

Kontaktna oseba:
Illés Péter, etnolog

+36 20 578 9012
 

Predstavitev partnerja:
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum je združenje 17 muzejev in razstavnih prostorov v Županiji Vas, kjer deluje na področju raziskovanja, ohranjanja in predstavitve snovne in nesnovne dediščine. V združenju je 106 zaposlenih. Ljudski muzej Županije Vas v Szombathelyju je najbolj znan muzej ljudske umetnosti na prostem. Strokovno ga upravlja Savaria Múzeum.

 

Vloga v projektu:
SM bo s svojim usposobljenim osebjem predvsem pripomogel k temu, da bodo vse projektne dejavnosti izvedene na strokovni podlagi, jih sproti evalviral in nudil strokovno pomoč vsem projektnim partnerjem. Skupaj s PMMS bo izdelal raziskavo o sejmih v Pomurju in Županiji Vas. V svojih promocijsko-informacijskih centrih bodo podajali osnovne informacije o projektu in rokodelski dediščini nasploh.