Rokodelska akademija
 
               

Zavod Marianum Veržej - Center DUO

Partner 10: Zavod Marianum Veržej - Center DUO

Naslov:
Zavod Marianum Veržej
Center DUO
Puščenjakova 1
SI - 9241 Veržej
Slovenija
/

Odgovorna oseba:
Janez Krnc, direktor

+386 41 357 640

Kontaktni osebi:
Ivan Kuhar, programski vodja

+386 51 654 778

Predstavitev partnerja:
V okviru Zavoda Marianum Veržej od leta 2006 deluje organizacijska enota Center DUO – Center domače in umetnostne obrti, izobraževalni center za področje rokodelske dediščine vzhodne Slovenije, ki tovrstna znanja posreduje mlajšim generacijam (delavnice, raziskovalni tabori). Med njegovimi osrednjimi dejavnostmi so ohranjanje slovenske kulturne dediščine, pospeševanje razvoja DUO ter strokovno razvijanje novih oblik izobraževanja za poklice DUO. Je prvi tovrstni center v Sloveniji, ki ga že od samega začetka podpirajo stroka, lokalne skupnosti in drugi akterji regionalnega razvoja vzhodne Slovenije. Center DUO je pobudnik in ustanovitelj Združenja rokodelcev SV Slovenije in Regionalne ocenjevalne komisije za izdelke DUO. V partnerskem sodelovanju med Občino Veržej in Zavodom Marianum Veržej od marca 2008 v okviru Centra DUO deluje tudi turistično-informacijski del (razvoj kulturnega turizma, oblikovanje turistične ponudbe, organiziranje javnih prireditev in promocija).

Vloga v projektu:
Organizacijska enota Zavoda Marianum Veržej - Center DUO ima že utrjeno in razvejano sodelovanje s stroko in izobraževalnimi institucijami, njegov turistično-informacijski del pa bo pomemben predvsem pri promociji projekta in animaciji ciljnih skupin. Glavne aktivnosti, ki jih bo Center DUO izvedel preko zaposlitve programskega vodje so: sodelovanje pri razvijanju programov NPK, izvajanje rokodelskih šol v naravi, ki se bodo oblikovale in izvajale že v Rokodelski akademiji, ki se izvaja, izvedba in koordinacija rokodelskih kampov za različne ciljne skupine. Aktivno pa bo sodeloval tudi pri vseh preostalih dejavnostih projektnih partnerjev. Za vodenje finančnega dela projekta bo delno zaposlen notranji sodelavec, za investicije pa bo najet zunanji izvajalec.