Rokodelska akademija
 
               

Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Partner 9: Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Naslov:
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Gébárti u. 144.
HU - 8900 Zalaegerszeg
Madžarska

Odgovorna oseba:
Skrabut Éva, predsednica

+36 92 312 744

Kontaktna oseba:
Hajnalka Dala, strokovna sodelavka

+36 92 312 744
 

Predstavitev partnerja:
Zala Megyei Népművészeti Egyesület je društvo za ljudsko umetnost, ki v Županiji Zala že 26 let deluje na področju ohranjanja in prenosa tradicionalnih duhovnih in tehničnih izkušenj ljudske umetnosti in rokodelstva preko ustvarjalnih rokodelskih delavnic, usposabljanja v veščinah ljudske umetnosti in organiziranja rokodelskih dogodkov. Število članov v združenju je trenutno 245. Zala Megyei Népművészeti Egyesület organizira usposabljanja tudi za rokodelce v številnih rokodelskih panogah: tkanje iz volne in lanu, pletarstvo, polaganje desk, lončarstvo, izdelovanje ljudskih noš, igrač in nakita, rezbarjenje, ovčereja. Ciljne skupine so, poleg ljudskih umetnikov v regiji, otroci in mladostniki, pedagogi in odrasli ter ranljive skupine. Društvo je član Pannon Local Product Cluster, v okviru katerega skrbi za razvoj sodobnih izdelkov ljudske umetnosti na podlagi tradicije.

Vloga v projektu:
Partner bo v projektu v svojih aktivnostih izvajal izobraževanja za različne ciljne skupine. Po programih, ki se pripravljajo v Rokodelski akademiji bodo izobraževali na treh različnih stopnjah usposabljanja za rokodelce. Izoblikovali in izvedli pa bodo tudi nadaljnje usposabljanje za vodje ljudskih igralnic. Rokodelsko dediščino bodo posredovali tudi preko predstavitvenih delavnic, prav tako pa bodo izvedli mednarodne tabore, kjer bodo udeleženci spoznali tradicionalno izdelovanje rokodelskih izdelkov.