Rokodelska akademija
 
               

Usposabljanje za pletarja

V mesecu maju 2013 smo začeli z usposabljanjem za pletenje izdelkov iz naravnih materialov s poudarkom na izdelovanju izdelkov iz ličja. Program udeležencem omogoča vključitev v vse module ali pa tudi le v določene vsebine, glede na predznanje, interes udeležencev. 

 

Po začetnih, okornih zavojih so nastajali vedno bolj gladki, enakomerni  zvitki, ki so  s prepletom  oblikovani v podstavke, košarice, manjše, večje, okrogle, ovalne možnosti je veliko, kaj bo nastalo pa je veliko odvisno od spretnosti pletarja.

Poleg praktičnih znanj so udeleženci osvajali teoretična znanja s področja načrtovanja in organizacije dela, oblikovanja izdelkov in trženja izdelkov in storitev domače obrti. 

Skozi program so se udeleženci seznanili  in preizkusili svoje spretnosti tudi v pletenju izdelkov iz slame in šibe, ki zahteva nekoliko drugačne prijeme in pripravo materialov. 

Besedilo in foto: Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj