Rokodelska akademija
 
               

Rokodelska akademija - dediščina za poklice prihodnosti

V petek, 20. 11 2009, smo v okviru projekta organizirali uvodno mednarodno konferenco pod nazivom Rokodelska akademija – dediščina za poklice prihodnosti. Osnovno izhodišče konference je bilo, da sta celostni razvoj in strokovna nadgradnja rokodelskih poklicev pomemben vidik trajnostnega ohranjanja in revitalizacije dediščine v vseh njenih pojavnih oblikah. Na konferenci smo, skupaj s priznanim strokovnjaki, poskušali odgovoriti na vprašanja o priložnostih in ovirah formalnega in neformalnega izobraževanja za rokodelske poklice, o usposabljanju rokodelcev v podjetniških, marketinških in konservatorskih veščinah ter o spodbudah programov EU za ohranjanje in razvoj rokodelske dediščine na podeželju. Dogodka se je udeležilo več kot 70 slovenskih in madžarskih predstavnikov stroke, izobraževalnih in kulturnih institucij ter gospodarstva, rokodelcev in turističnih delavcev. V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj foto utrinkov, objavljamo pa tudi program dogodka, povzetke predavanj, program strokovne ekskurzije in kratko predstavitev projekta.

 

Info-motivacijska delavnica za rokodelce, v organizaciji Centra DUO

Slavko Petovar, župan Občine Veržej

prof. dr. Janez Bogataj, etnolog

Katalin Beszprémy, vodja Oddelka za ljudsko umetnost, Madžarska hiša za dediščino (Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely)

mag. Gojko Zupan, sekretar v Direktoratu za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo

Anikó Menyhért, vodja Oddelka za raziskovanje in razvoj, Nacionalni inštitut za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Kutatásszervezési és Fejlesztési Osztály)
 

Darko Mali, vodja središča za raziskave in razvojne strategije, Center RS za poklicno izobraževanje

dr. Tadeja Primožič, Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Tolmački za slovenski in madžarski jezik Magda Berden in Jolanda Novak Császár

Na tiskovni konferenci so sodelovali: dr. Janez Bogataj, profesor etnologije, Akos Zágorhidi Czigány, generalni direktor Hegypásztor Kör, Janez Krnc, vodja Centra DUO, Zavod Marianum Veržej in Slavko Petovar, župan Občine Veržej. Konferenco je povezovala Marja Dolamič.

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Ivan Kuhar, programski vodja Rokodelske akademije, so sodelovali: József Horváth, predsednik Rimokatoliške fundacije Martineum (Martineum Római Katolikus Alapítvány), Eva Skrabut, predsednica Društva za ljudsko umetnost v Županiji Zala (Zala Megyei Népművészeti Egyesület), Janez Krnc, vodja Centra DUO, Zavod Marianum Veržej, Jelka Pšajd, višja kustosinja, Pokrajinski muzej Murska Sobota in Stanka Dešnik, krajinska arhitektka, Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Ogled Centra DUO v Veržeju

Lončarstvo Žuman, Ljutomer

Društvo Pomelaj, Mala Polana


 

Besedilo in foto: Tatjana Vokić