Rokodelska akademija
 
               

Objave v medijih

2013 

-> SI

-> SI

-> SI

-> SI Večer: Lončarstva se jih v Veržeju uči sedem, 24.1. 2013


2012  

2011

-> SI Zeleni medij

-> SI TV IDEA
-> SI 
-> SI 
-> SI 
-> SI

-> SI Fünkešnica 3/2011: Predstavitev projekta Rokodelska akademija 2, 1. del, 2. del, september 2011

-> SI 
-> SI
-> SI
-> SI
-> SI 
-> SI  Vestnik: Rokodelska akademija v Pomelaju, 1. del, 2. del, 27. 01. 2011
-> SI 
-> SI 
-> SI 
-> SI 

2010

-> SI 
-> HU
-> SI 
-> HU
-> HU
-> SI 
-> SI 
-> SI 
-> SI 
-> HU
-> HU 
-> HU
-> SI 
 

2009
-> SI
-> SI
-> SI
-> SI