Rokodelska akademija
 
               

O projektu

ROKODELSKA AKADEMIJA 2 / KÉZMŰVES AKADÉMIA 2

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR /ERDF).

Prednostna naloga: Povečanje privlačnosti območja sodelovanja / Ohranjanje in razvoj kulture
 

Vodilni partner: Občina Veržej

Slovenski partnerji:
• Zavod Marianum Veržej – Center DUO
• Pokrajinski muzej Murska Sobota
• Javni zavod Krajinski park Goričko
• Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
• Center RS za poklicno izobraževanje
• Prleška razvojna agencija, giz
Madžarski partnerji:
• Hegypásztor Kör
• Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum (Direkcija muzejev Železne Županije - Savaria Múzeum)
• Zala Megyei Népművészeti Egyesület (Društvo za ljudsko umetnost v Županiji Zala)

Splošni čezmejni cilji projekta:

- evalviranje in nadgradnja stanja in priložnosti na področju rokodelstva in domače obrti,
- ohranjanje, revitalizacija in razvoj rokodelstva in domačih obrti za povečanje privlačnosti čezmejnega območja,
- razvoj novih rokodelskih izdelkov na čezmejnem območju,
- oblikovanje novih in nadgradnja obstoječih programov izobraževanj in usposabljanj na področju rokodelstva v obeh državah,
- izvajanje programov izobraževanj in usposabljanj na področju rokodelstva v obeh državah za različne ciljne skupine,
- vključevati rokodelske dejavnosti v aktivno preživljanje počitnic za različne ciljne skupine
- strokovno povezovanje in sodelovanje partnerjev, rokodelcev, lokalnega okolja, izobraževalnih in kulturnih institucij ter strokovnjakov z obeh strani meje,
- informiranje in obveščanje javnosti z obeh strani meje.
 

Posebni čezmejni cilji projekta:

- krepitev in širitev partnerskih vezi ter izmenjava strokovnih izkušenj na čezmejnem območju,
- izdelava mednarodnih aplikativnih študij o potrebah po ohranjanju, implementacijah in nadaljnjem razvoju rokodelstva v čezmejnem območju,
- vzpostavitev osnovne infrastrukture kampa v Veržeju za aktivno preživljanje počitnic z rokodelci ter oprema promocijsko-informacijskih centrov pri partnerjih na čezmejnem področju,
- aplikativna študija o rokodelskih sejmih na čezmejnem področju izdelava enotnega videza stojnice za promocijo rokodelstva,
- izvedba posvetovalnih interdisciplinarnih srečanj za nadaljnji strokovni razvoj izobraževalnih vsebin in novih rokodelskih izdelkov, ter vključevanja rokodelske dejavnosti v aktivno preživljanje počitnic,
- povezovanje rokodelcev, domačinov, izobraževalnih in kulturnih institucij, strokovnjakov s področja kulturne dediščine,
- skupno razvijanje izobraževalnih vsebin za različne rokodelske poklice v obeh državah,
- transparentnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju rokodelstva v obeh državah,
- razvoj ponudbe izobraževalnih programov na področju rokodelstva,
- izvajanje izobraževalnih programov za različne ciljne skupine,
- analiza stanja, nabor danosti vključevanja rokodelstva v turistične ponudbe in primerjava s tujino,
- pilotno izvajanje aktivnih počitniških programov, ki temeljijo na promociji rokodelske dediščine,
- izmenjava slovenskih in madžarskih mojstrov ter udeležencev v programih (prenos medkulturnih izkušenj),
- izvedba mednarodnega natečaja oblačilni videz informatorjev, kakor tudi izdelke po posameznih rokodelskih panogah ter nove idejne rešitve,
- večjezična izvedba vseh promocijskih dejavnosti in večjezična izdaja promocijskih gradiv Rokodelske akademije 2.